Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig

Ida Marie Fr�seth er p� vegne av Frisk Hytter AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer f�lgende personopplysninger om v�re kunder: fornavn, etternavn, e-postadresse og passord for min side. Vi lagrer i tillegg adferdsm�nster p� v�r nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer p� siden.

3. Form�l med behandlingen

Vi behandler opplysningene for � kunne gjennomf�re v�re forpliktelser etter avtale med deg og � kunne administrere medlemskap. Form�let er � kunne gi deg den beste brukeropplevelsen som mulig, og at du skal kunne lage din Frisk hytte p� egen profil.

4. Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes ogs� opplysningene til � gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med bruk av tjenestene p� nettsiden. Du kan n�r som helst takke nei til � motta slik informasjon fra oss. Der du har samtykket til det benyttes adferdsm�nster til � gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan n�r som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt p� v�re nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies p� v�re nettsider for � gi deg som bes�ker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer v�re bes�kende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overf�re eller p� annen m�te utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kj�p lagres i v�rt aktive kunderegister i 3,5 �r etter at du har sluttet � bruke tjenesten.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gj�res oppmerksom p� at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet p� behandling i strid med reglene.

9. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Ida Marie Fr�seth, som p�ser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved b�de fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

S

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig ved � sende e-post til post@friskhytter.no